SK Zeleneč
Oficiální stránky klubu

Staročeské Máje 2018

Vážení spoluobčané zveme Vás na tradiční 

 

  Staročeské Máje 2018

Program Staročeských Májů:

Pátek  18.5. 2018   18:00 hod.   zdobení májek, postavení hlavní máje na hřišti SK Zeleneč

                                                              opékání vuřtů, posezení u táboráku

Sobota 19.5.2018,   8:00 hod.     sraz „krojovaných“ na hřišti SK Zeleneč 

                                        8:30 hod.    zahájení průvodu „krojovaných“ obcí, vyvádění nevěst a vyhrávání sousedům 

                                                               za doprovodu dechové kapely Kmochověnka Miloše Glose

                                       19:30 hod.  Vesnická zábava pod širým nebem na hřišti SK Zeleneč,

                                                                 hraje skupina Bosáci 

Vstupné na večerní Vesnickou zábavu: 150Kč. 

—————————————————————————————————————————–

Několik málo informací a trocha historie o pořádané akci:

    „Ze starých zvyků lidových udrželo se zde v obci stavění Staročeských májů. Tomuto zvyku holduje starší mládež. Staví se velká máj na návsi a malé u stavení. Oboje staví se v noci před slavností. Malé májky, které dávají mládenci svým děvčatům před jejich domovem, jsou silnější větve březové zastrčené do země a opletené fábory v národních barvách. Jest krásný pohled do ulic, které jsou jimi okrášleny. Dopoledne, v den slavnosti chodí hudba s družinou mládenců a děvčat v národních krojích a vyhrává budoucím nevěstám před jejich domem, kde stojí májka. Při tom mládenec přestrojený za “Kecala” podává budoucí nevěstě číšku likéru k připití na zdraví, načež ona odměňuje se družině podobným způsobem, tancem s mládencem a peněžitě. Hlavní pak slavnost koná se odpoledne u velké máje na návsi (u zvoničky sv. Nepomuka). Den před slavností přivezou mládenci z lesa vyhlídnutý vysoký smrk, který zbavují kůry a nechají z větví nahoře jen korunku, kterou opět ozdobí fábory. Tento pak posadí do země a celou noc hlídají, aby ze sousedních obcí máj nevzali. Pakliže se to stane, nechtějí li domácí mít z toho ostudu o slavnosti, jsou nuceni tuto máj vykoupit. Odpoledne pak následuje průvod obcí, kde mládež a zdejší ” Obec Baráčnická” jde v krojích a opět s hudbou. Hlavní cíl jest pak máj na návsi, pod kterou po proslovech bývá tančena “Česká Beseda”, Mazurka atd. Slavnost pak pokračuje lidovou veselicí buď pod, máj neb v blízkém hostinci“. ( Pamětní Kniha obce Zeleneč) 

   Poslední roky byl velmi malý nebo téměř žádný zájem mladých nezadaných dívek ve věku od 15-ti let o malou Májku. Tím Máje jako takové ztrácely na svém půvabu, proto jsme se domluvili a v loňském roce celkem úspěšně aplikovali na malé kosmetické úpravě zažitého průběhu Májů a zatraktivnění celé akce. Stejně jako vloni půjde průvod krojovaných s hudbou jen po trase malých májek (věříme že opět nějaké budou) a malou Májku si mohou nechat postavit všechny dívky a ženy ve věku 15 let a starší, horní hranice není. Prosíme tímto všechny dívky a ženy o podporu tradice Staročeských Májů v Zelenči. Celá akce je především zábava pro všechny zúčastněné a připomenutí si části naší historie. Vaše dotazy, názory a hlavně objednávky malých Májek případně krojů posílejte na e-mail: skzelenec@centrum.cz  nebo na tel. čísla:  777 224 854(Filip Ešner),  728 427 100(Pavel Křížek)

Děkujeme za Vaši podporu a názory na pořádání celé akce.

                              Maje_2018                                                                                                                                                   Výkonný výbor SK Zeleneč