SK Zeleneč
Oficiální stránky klubu

Rozhodnutí FAČR o ukončení sezóny 2019/2020

 

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019/2020 A SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍCH

 1. Ke dni 08.04.2020 se ukončuje Soutěžní ročník 2019/2020 ohledně mistrovských a pohárových soutěží vyjma:
 2. soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace jako řídícího orgánu soutěže;
 3. poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020.
 4. Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2019/2020 se použije § 18 Soutěžního řádu s tím, že rozhodným dnem pro takové určení je 08.04.2020; tím není dotčena změna v důsledku pravomocného rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.
 5. Ustanovení § 19 tohoto řádu o postupech a sestupech se pro soutěžní ročník 2019/2020 nepoužije vyjma případu, kdy
 6. bude některé z družstev FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sestupovat; a
 7. počet družstev v příslušné skupině ČFL nebo MSFL nebude upraven postupem jiného družstva do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podle § 21 Soutěžního řádu; a
 8. ŘKČ nebo ŘKM výslovně rozhodne o tom, že z tohoto důvodu bude příslušný počet družstev sestupovat.
 9. Řídící orgán soutěže pro případ vyššího počtu družstev v soutěži upraví v Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 počet postupujících a sestupujících družstev tak, aby po tomto soutěžním ročníku došlo k dosažení předpokládaného počtu družstev v jednotlivých soutěžích.
 10. Ustanovení § 21 Doplňování míst v soutěžích není tímto rozhodnutím dotčeno, když právo účasti se odvozuje z pořadí ke dni ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 s tím, že se týká družstev umístěných od prvního místa včetně.
 11. Řídící orgán zařadí do jednotlivých soutěží pro uskutečnění losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2020/2021 ty členské kluby, které byly zařazeny do losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2019/2020, ledaže členský klub nesplní další podmínky stanovené v § 16 Soutěžního řádu.
 12. Z předkol poháru FAČR postupují stejná družstva jako v soutěžním ročníku 2019/2020.
 13. Výše kompenzačních poplatků podle § 33 se pro soutěžní ročník 2020/2021 snižuje na ½.
 14. Výše kompenzačních poplatků stanovených v Rozpisu soutěže pro soutěžní ročník 2020/2021 nesmí být vyšší než ½ výše stanovené pro soutěžní ročník 2019/2020.
 15. Ligová fotbalová asociace je oprávněna upravit Rozpis soutěží pro soutěžní ročník 2019/2020.
 16. Pro losovací aktiv soutěžního ročníku 2020/2021 organizovaný ŘKČ a ŘKM se stanoví nejzazší termín 15.08.2020.
 17. Semifinálová a finálové utkání poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020 se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.
 18. Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné, ovšem pouze v souladu s předpisy nebo rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy vydanými zejména v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.