SK Zeleneč
Oficiální stránky klubu

Volební valná hromada SK

Výroční schůze SK Zeleneč

se koná dne 11.1.2020 od 17,00 v Restauraci na hřišti, Bezručova 439 Zeleneč.

Program

 • Prezenční listina
 • Úvod seznámení s programem schůze
 • Schválení programu schůze a volby členů jednotlivých komisí a zapisovatelů
 • Návrhy na členy pro volbu výboru na další 2-leté období
 • Zpráva o činnosti minipřípravky(P.Havlíček)
 • Zpráva o činnosti mladší přípravky (VL.Řehák,V.Šikýř)
 • Zpráva o činnosti starší přípravky (R.Janda/R.Mudr)
 • Zpráva o činnosti žáků (P.Nedvěd/R.Ešner)
 • Zpráva o činnosti dorostu (F.Ešner)
 • Zpráva o činnosti Benfiky (P.Plíva, K.Klíma)
 • Zpráva o činnosti Áčka (R.Nájemník/ L.Topol)
 • Zpráva výboru – finanční zpráva (P.Křížek)
 • Slovo starosty resp.zastupitele obce
 • Volba členů výboru
 • Diskuse – náměty, podměty, připomínky členů SK
 • Závěr

Zájemci o práci ve výboru se mohou s dotazy předem informovat u stávajících členů výboru