SK Zeleneč
Oficiální stránky klubu

Staročeské Máje 2017

Staročeské Máje 2017 – Poděkování 

    SK Zeleneč děkuje všem účastníkům, kteří se aktivně zapojili do přípravy a průběhu letošních Staročeských Májů a přispěli k pohodové a veselé atmosféře v průběhu celého dne, dále pak dechové kapele Kmochověnka vedené p.Milošem Glosem a skupině Bosáci za hudební doprovod. Zvláštní poděkování slečnám a paním, které reagovali na naší výzvu a nechali si postavit Májku.  V neposlední řadě pak všem občanům za finanční příspěvky. Také Vás žádáme o zpětnou vazbu, Vaše připomínky či náměty můžete adresovat na email klubu: skzelenec@centrum.cz 

                                                                                                                                                       Výbor SK Zeleneč

——————————————————————————————————————————————————————————————–

 

      SK Zeleneč pravidelně pořádá Staročeské Máje, které se letos konají v sobotu dne 20.5. Již několik let je program stále stejný, dopoledne vyhrávání sousedům, odpoledne vyvádění nevěst (pokud tedy nějaké máme) a večerní zábava v areálu SK. Jak jsem již naznačil nevěst ubývá, v šedesátých letech jich bylo okolo stovky a to měla obec Zeleneč asi třetinu domů proti současnosti, na konci osmdesátých tak asi čtyřicet, bohužel v loňském roce nula. Proto bychom letos rádi udělali změnu a vyvádění nevěst nahradili tancováním s krojovanými. Naše představa je že by se cíleně šlo za doprovodu dechové kapely, letos bude také změna a kapelníkem bude pan Glos. Šlo by se v jedné partě po určité trase a na každém tom předem určeném místě tradičně označeném májkou by došlo na tanec s krojovaným mládencem či mužem dle přání dotyčné. Doufáme že tato změna nebude až příliš radikální a bude to hlavně celodenní zábava, která by měla zmírnit to chodecké martyrium, také bychom rádi aby se zapojilo co nejvíce žen!  Vaše názory si rádi přečteme zde či na Facebooku SK Zeleneč, rádi bychom rozvedli diskusi na toto téma. Také žádáme všechny ženy, které by chtěli takto májku aby nám dali vědět přímo nebo prostřednictvím svých manželů, přítelů, dětí či dalších rodinných příslušníků.   

         Výbor SK Zeleneč