SK Zeleneč
Oficiální stránky klubu

Výroční členská schůze SK

13.11.2017

SK Zeleneč zve všechny členy na volební výroční schůzi klubu:

 Termín – 13.1.2018 od 17:00 v Restauraci na hřišti

Program :    

         –   Prezence, záhájení,

         –   Volba členů jednotlivých komisí 

         –   Zprávy o činnosti jednotlivých týmů 

        –    Zpráva o hospodaření klubu 

        –    Slovo zastupitele obce  

        –    Volba výkonného výboru na další dvouleté období 

         –   Diskuse, náměty, připomínky